Vastuuvapauslauseke

Vastuuvapauslauseke
Antti Ruuskasen www-sivuille tarjottavat kaikki palvelut ja niiden kehittäminen on tehty suomen lainsäädännön ja kunkin tuotteen tuoteturvallisuusmääräysten mukaisesti. Kunkin tuotteen ja/tai palvelun osalta on erillinen tuoteturvallisuusvastuu ja vastuukysymykset tarkasti määritelty.

Kuluttajan ja/tai yritysasiakkaan on ennen tuotteen ostoa varmistettava tuotteen tai palvelun soveltuvuus omaan käyttötarkoitukseen. Jokaista tuotetta koskien, myyjä on velvollinen kertomaan käyttötarkoituksen ja mahdolliset riskitekijät.

Antti Ruuskasen www-sivuilla tarjottavat palvelut sisältävät normaalin kuluttaja vähittäiskaupan 14 vuorokauden palautusoikeuden. Palvelut on kehitetty parhaaseen tietoon ja kokemukseen perustuen. Käyttäjän on ymmärrettävä, että hänen terveydentilansa ja ikänsä saattaa aiheuttaa rajoituksia palvelujen käytölle. Käyttäjän on varmistuttava ennen käyttöön ottoa omasta terveydentilastaan. Käyttäjän on myös vastattavaitse omasta vakuutusturvastaan palvelujen käyttöön liittyen.

Antti Ruuskanen ei henkilönä vastaa tuoteturvallisuudesta. Antti Ruuskasen valtuuttamana Oy Business Athletics Ltd tai sen sopimuskumppani vastaa tuotteen käyttäjäturvallisuudesta suomen lakien mukaan.
Kuluttajalla on mahdollisuus tutustua kilpailu- ja kuluttajariita-asioihin:

Kilpailu- ja kuluttajavirasto: http://www.kkv.fi/
Kuluttajariitalautakunta: http://www.kuluttajariita.fi/fi/index.html

error: Content is protected !!